Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

V levem stolpcu tabele so izrazi, v desnem stolpcu pa njihove razstavljene oblike. Poišči pare.

(a) $x^2-3x-28 $ ( e ) $(10x-3y) \cdot (10x+3y)$
(b) $8x^3-y^3 $ (  d  ) $x \cdot (x-2)^2$
(c) $x^3-4x^2+9x-36 $ ( a ) $(x+4) \cdot (x-7)$
(d) $x^3-4x^2+4x$ ( b ) $(2x-y) \cdot (4x^2+2xy+y^2)$
(e) $100x^2-9y^2$ ( c ) $(x-4) \cdot (x^2+9)$
(f) $x^2+4x+4-y^2$ ( f ) $(x+2-y) \cdot (x+2+y)$
2.

Izpostavi skupni faktor.

a) $x^7-x^3$
b) $7x+14y+21z$
c) $x^6+7x^5+x^3$
d) $a^3b^2-a^5bc$

3.

Dan je izraz $(a-2)^2-(a+3) \cdot (a-2)$.

a) Izraz poenostavi.
b) V rezultatu izpostavi skupni faktor.

4.

Izpostavi skupni faktor.

a) $100x^6y^5z-25x^4y^5$
b) $x^5y^5z^3-2x^4y^5z^4+5x^5y^3$
c) $33a^{77}b^{45}+11a^{75}b^{48}+44a^{74}b^{40}$
d) $30a^{200}b^{30}-45a^{201}b^{29}-5a^{199}b^{25}$

5.

Dan je izraz $(m^2-2n)^3+(m^3-n)^2-12m^2n^2+8n^3-n^2$.

a) Izraz poenostavi.
b) V rezultatu izpostavi skupni faktor.

6.

Izpostavi skupni faktor.

a) $x^{a+7}-x^{a+6}+x^{a+3}$
b) $x^{a-7}-x^{a-6}+x^{a-3}$
c) $5x^{5n+3}y^{2n+3}-25x^{5n+1}y^{2n+2}$
d) $x^{2n+5}y-2x^{2n+3}-x^{2n+2}$

7.

Zapiši dvočlenik, ki ga lahko razstavimo v produkt dvočlenika in štiričlenika. Razišči in opiši, kakšen naj bo tovrsten dvočlenik.

<NAZAJ
>NAPREJ120/661