Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povečanje vrednosti za $p$ %

Oglejmo si, kako dano vrednost povečamo za dani odstotek.

Zgled

Na šoli je bilo v lanskem letu $450$ dijakov. V tem šolskem letu je $12\,\%$ dijakov več kot lani. Koliko dijakov je na šoli letos?

Nalogo lahko rešimo hitreje, če uporabimo faktor množenja, s katerim dano osnovo povečamo. Preuči naslednji izračun.

Povečanje osnove $450$ za $12\,\%$ smo dobili tako, da smo osnovo $450$ pomnožili s faktorjem povečanja 1,12 .

Zgled

Cena novega modela skuterja je za $15\,\%$ višja od starega modela, ki je stal $1200$ €. Kolikšna je cena novega skuterja? Dopolni izračun.

1200 $+$ 15 $\%$ od 1200 $=$ 1200 $\cdot$ 1,15 $=$ 1380
Cena novega skuterja je 1380 €.

Število $a$ povečamo za $p\,\%$ tako, da ga pomnožimo s faktorjem $1+\frac{p}{100}$:

$\displaystyle a+p\, \, \%\, \, \textrm{od}\, \, a = a\,(1+\frac{p}{100})$

Izpelji zgornje pravilo v celoti. Pri reševanju nalog si pomagaj z računalom tako, da osnovo pomnožiš s faktorjem povečanja.

Zgled

Število turistov je bilo v prejšnji sezoni $12\, 000$. V tem letu je bilo $8,5\,\%$ turistov več.

a) Za koliko se je povečalo število turistov?
        12000 $\cdot$ 0,085 $=$ 1020
b) Na koliko se je povečalo število turistov?
        12000 $\cdot$ 1,085 $=$ 13020
<NAZAJ
>NAPREJ266/661