Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek


$p\,\%$ od $a$ izračunamo tako, da $a$ pomnožimo s faktorjem $\displaystyle \frac{p}{100}$:

$\displaystyle p\,\%\,\,\textrm{od}\,\,a=a\cdot \frac{p}{100}$

Vrednost $a$ povečamo za $p\,\%$ tako, da $a$ pomnožimo s faktorjem $\displaystyle 1+\frac{p}{100}$:
$\displaystyle a+p\,\%\,\,\textrm{od}\,\,a=a\left(1+\frac{p}{100}\right)$

Vrednost $a$ zmanjšamo za $p\,\%$ tako, da $a$ pomnožimo s faktorjem $\displaystyle 1-\frac{p}{100}$:

$ \displaystyle a-p\,\%\,\,\textrm{od}\,\,a=a\left(1-\frac{p}{100}\right)$

Vrednost $a$ zaporedno najprej povečamo za $p\,\%$, nato pa zmanjšamo za $q\,\%$ tako, da $a$ pomnožimo zaporedno s faktorjema $\displaystyle 1+\frac{p}{100}$ in $\displaystyle 1-\frac{q}{100}$:

$\displaystyle a\left(1+\frac{p}{100}\right)\left(1-\frac{q}{100}\right)$

Pravilo lahko posplošimo tudi na več zaporednih povečanj in zmanjšanj vrednosti $a$.

 

Ponovi, kako povečamo oziroma zmanjšamo dane vrednosti. Naloge reši najprej sam, nato preveri pravilnost rešitev.


Vrednost delnice se je v zadnjih petih letih spreminjala. Najprej se je povečala za $9\,\%$, nato se je zmanjšala za $4\,\%$, nato se je zaporedno v dveh letih povečala vsakokrat za $10\,\%$ in nazadnje spet zmanjšala za $15\,\%$. Kolikšna je bila končna vrednost delnice v primerjavi z začetno vrednostjo? Pri reševanju naloge čim bolj spretno uporabi računalo in svoj postopek računanja primerjaj s sošolci.

<NAZAJ
>NAPREJ270/661