Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zaporedno povečevanje/zmanjševanje

Zdaj bomo dano vrednost najprej povečali za dani odstotek, nato pa novo vrednost zmanjšali za določen odstotek ali obratno.

Z računalom razišči zaporedno povečevanje in zmanjševanje dane vrednosti. Daljico z dolžino $10$ najprej:
a) skrajšaj za $20\,\%$, nato skrajšano daljico podaljšaj za $40\,\%$;
b) podaljšaj za $40\,\%$, nato podaljšano daljico skrajšaj za $20\,\%$.
Ob pravilni rešitvi se bo ob daljici izpisalo PRAVILNO.

Kaj si ugotovil? Postopek reševanja primerjaj s sošolci.

Spomnimo se še obeh primerov iz uvoda.

Zgled

Knjigo so najprej pocenili za $15\,\%$, nato pa spet podražili za $15\,\%$. Kdaj je bila cena knjige nižja, na začetku ali na koncu?

Zgled

V trgovini Smučka so smuči znižali najprej za $10\,\%$, nato pa še za $5\,\%$. V trgovini Zima so smuči znižali najprej za $5\,\%$, nato še za $10\,\%$. V kateri trgovini bodo smuči cenejše, če je bila začetna cena v obeh trgovinah enaka?

Označimo prvotno ceno smuči z $x$.
V trgovini Smučka:  $x\cdot $ 0,9 $\cdot $ 0,95 $=x\cdot$ 0,855
V trgovini Zima:  $x\cdot $ 0,95 $\cdot $ 0,9 $=x\cdot$ 0,855
Končni ceni smuči sta v obeh trgovinah enaki (enaki/različni).

Zgled

Izdelek so najprej podražili za $8$ €, nato so ga pocenili za $30\,\%$, nazadnje pa spet podražili, in sicer za $5\,\%$. Kolikšna je bila začetna cena izdelka, če je bila končna cena $122$ €?

V pomoč pri računanju je lahko tudi naslednji prikaz.

<NAZAJ
>NAPREJ268/661