Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
18.

Zapiši enakost, ki ustreza besedilu, in iz vsake enakosti izrazi $a$.

a) Število $a$ je enako za ena zmanjšanemu številu $b$.
b) Trikratnik števila $a$ je za $3$ večji od dvakratnika števila $b$.
c) Petkratnik vsote števil $a$ in $b$ je enak trikratniku števila $10$.

19.

Mina peče kar tri torte za svoj rojstni dan. Za vsako potrebuje 12 velikih jagod za okras. V hladilniku jih ima 7, vendar opazi, da sta dve jagodi neuporabni, zato ju zavrže. Koliko zdravih jagod mora še nabrati, da bo imela dovolj jagod za torte?

20.

Zapiši nekaj primerov algebrskih izrazov, ki imajo pri vrednostih spremenljivk $s=-1$ in $t=1$ vrednost $10$.

21.

Zapiši vsaj tri enačbe, ki imajo za rešitev število $5$. Bodi čim bolj izviren. Ali so vse take enačbe nujno ekvivalentne?

22.

Zapiši obrazce za prostornino in površino teles na sliki. Pazi, da boš v obrazcih uporabil spremenljivke, ki nastopajo na sliki.
 
 

23.

Izračunaj, za katero vrednost parametra $m$
a) bo imel izraz $2a+3m$ pri $a=4$ vrednost $5$;
b) bo imela enačba $m \cdot x-m=4$ rešitev $x=2$;
c) bosta imela izraza $m \cdot x-3$ in $x-m$ pri $x=2$ enako vrednost.

24.

Obravnavaj enačbo $a \cdot u=0$ glede na različne vrednosti parametra $a$.

25.

Obravnavaj enačbo $(m-1) \cdot z=m+1$ glede na različne vrednosti parametra $m$.

<NAZAJ
>NAPREJ26/661