Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vrnimo se na začetek. Anja popije nekaj požirkov od skupaj $2 \, {\rm dcl}$ čaja. Njeni požirki merijo $0,2 \, {\rm dl}$. Sta obe sošolki pravilno zapisali odvisnost ostanka čaja v plastenki od števila požirkov?


Spremenljivko lahko vsak od nas simbolno označi s svojo črko.

Vrednost izraza

Z žepnim računalom izračunaj vrednost naslednjih izrazov in zapiši na dve decimalki zaokrožen rezultat.

a) $2 \cdot (2-3)^2-4\pi -2 \cdot (4- \pi)$
b) $2a-3b+4$ za $a=-1,1$ in $b=2,1$
c) $(2a-3) : (3b+4)$

Poudarimo: Če je izraz številski, lahko izračunamo njegovo vrednost. Vrednost algebrskega izraza lahko izračunamo le, če poznamo vrednosti spremenljivk, ki nastopajo v njem.

Opazuj, kako se vrednost danega algebrskega izraza spreminja v odvisnosti od vrednosti $n$-ja. Z drsnikom razišči, za katere vrednosti spremenljivke $n$ je vrednost danega algebrskega izraza celo število.

Dopolni. Vrednost izraza $\displaystyle{1:\left(\frac{n}{2}-\frac{n}{3}\right)}$ za $n=-6$ je -1 , za $n=$ 2 pa $3$. Vrednost izraza je celo število za naslednje vrednosti spremenljivke $n$ (zapiši po velikosti): -6 , -3 , -2 , -1 , 1 , 2 , 3 in 6 . Za $n=$ 0 izraz ni definiran.

Spremenljivko $n$ bi v našem primeru imenovali parameter. Ugotavljali smo namreč, kako njena vrednost vpliva na dani izraz. Določala je na primer pogoje za to, kdaj bo vrednost izraza celo število, kdaj bo izraz nedefiniran ...

Če opazujemo pomen neke spremenljivke za izraz in si pri obravnavi izberemo različne konstantne vrednosti te spremenljivke, spremenljivko imenujemo PARAMETER. Pravimo, da izraz obravnavamo glede na različne vrednosti parametra.

Opomba
: Kasneje bomo poleg izrazov glede na različne vrednosti parametrov obravnavali tudi enačbe, funkcije ...

<NAZAJ
>NAPREJ18/661