Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reševanje enačb

Vpiši, katero od števil $-1, 1$ in $3$ je rešitev enačbe.
Enačba
Rešitev
$x-3=0$   3
$2a+3=-a$   -1
$5z+2=7z^2$   1

REŠITEV ENAČBE (z eno neznanko) je tako število, pri katerem sta vrednosti izrazov na obeh straneh enakosti enaki.

Katera števila so rešitve enačb? Vpiši da ali ne. Ob tem razmišljaj tudi o številu rešitev danih enačb.
 Ali ima enačba rešitev?
 da/ne
$x \cdot (x-1) \cdot (x-3)=0$ $0$   da
$x \cdot (x-1) \cdot (x-3)=0$ $1$   da
$x \cdot (x-1) \cdot (x-3)=0$ $3$   da
$\vert u \vert=u$ $2$   da
$\vert u \vert=u$ $-1$   ne
$t=t+1$
$3$   ne
$t=t+1$ $2$   ne

Enačba ima lahko nič, eno ali več (tudi neskončno mnogo) rešitev. Pri enačbi na splošno govorimo o množici njenih rešitev. Enačbi sta ENAKOVREDNI (EKVIVALENTNI), če imata enako množico rešitev in eno dobimo iz druge po pravilih za tvorbo ekvivalentnih enačb.

Spomnimo se teh pravil ob primerih. Zapiši vsaj tri ekvivalentne izraze in vsaj tri ekvivalente enačbe.

Oglej si ekvivalentne enačbe pod zgornjim gumbom in opiši matematične korake, ki so nas pripeljali v vsako naslednjo vrstico.

Do rešitve spodnje enačbe te ločita le dva premišljena koraka, ki ju izvedeš tako, da v pripravljeni polji vneseš poljubni celi števili.
Postopek vadi s priklicem novih in novih enačb.
Namig: Odštevanje je prištevanje nasprotne vrednosti.

text1 prištej število
text2 deli s številom
text3 (rešitev)
<NAZAJ
>NAPREJ21/661