Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
11.
12.
13.

Filip ima v golobnjaku 40 poštnih golobov. Nekaj golobov odleti, vrne pa se jih toliko, da njihovo število ustreza tretjini tistih, ki so ostali. Izgubili so se štirje golobi. Koliko golobov je odletelo?

 

Samostojno reši nalogo.

14.

Pri fiziki zvezo med potjo $s$, časom $t$, pospeškom $a$ in začetno hitrostjo $v_{0}$ predstavlja enačba $s=v_{0}t+\frac{at^{2}}{2}$. Izrazi neznanko $a$.

15.
Pri nalogi v uvodu ima letalo vzletno težo $5\, 600\, 000\,{\rm N}$ ($560\,{\rm t}$), na krilih se ustvari tlačna razlika $\Delta p=6{,}6\,{\rm kPa}$. Iz enačbe $F=\Delta p \cdot S$ si izračunal, da je površina kril enaka 848,5 $\,{\rm m^{2}}$. Vzemimo, da ima eno od kril površino približno enako $S= 420\,{\rm m^{2}}$ in da ima obliko trapeza. Raziskuj, kakšni sta dolžini srednjice trapeza in višine trapeza (dolžina krila) pri dani ploščini. Upoštevaj obrazec za ploščino trapeza $S=sv$, srednjica $s=\frac{a+c}{2}$, $a$ in $c$ sta osnovnici trapeza. Nalogo lahko rešujete v parih.
<NAZAJ
>NAPREJ405/661