Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
21.

Pravokotni trikotnik ima oglišči $B(3,0)$ in $C(0,0)$. Določi oglišče $A$, če veš, da meri ploščina trikotnika $6$ enot, in velja:

a) trikotnik je orientiran pozitivno in ima pravi kot v oglišču $C$,
b) trikotnik je orientiran negativno in ima pravi kot v oglišču $C$,
c) trikotnik ima pravi kot v oglišču $B$, njegova orientacija pa ni predpisana.

Reši nalogo s premislekom, nato pa si pomagaj še s programom za dinamično geometrijo. Postavi najprej daljico $BC$, nato pa premikaj točko $A$ in opazuj rešitve.

 

 

S programom za dinamično geometrijo poskusi poiskati tudi ustrezen pravokoten trikotnik, ki ima pravi kot v oglišču $A$. Ali je ta naloga rešljiva?

<NAZAJ
>NAPREJ540/661