Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Implikacija

Izjava

"Če vsi izdelate letnik, gremo na pico"
ima posebno obliko.

V spodnji nalogi poišči tiste izjave (s priklicem novih in novih primerov), ki so po obliki podobne zgornji. Z drsnikom razišči, kako take izjave imenujemo. Vsebini izjav (in ločilom) ne posvečaj pretirane pozornosti, saj jih računalnik tvori umetno, z namenom opozoriti na njihove različne oblike.

IMPLIKACIJA je sestavljena izjava oblike "če $A$, potem $B$", kar označimo z $\large{A \Rightarrow B}$. Izjavo $A$ imenujemo pogoj (predpostavka, vzrok, hipoteza), izjavo $B$ pa posledica (sklep).

Zgled

Naslednje lastnosti relacij zapiši z logičnimi znaki:
a) simetričnost relacije vzporednosti v množici vseh premic,
b) tranzitivnost relacije deljivosti v množici $\mathbb{Z}$,
c) antisimetričnost relacije "$ \le $" v množici $\mathbb{R}$.

Zanima nas seveda tudi, kakšne so logične vrednosti implikacije. Vrnimo se k učiteljevi izjavi

"Če vsi izdelate letnik, gremo na pico"
in si zamislimo naslednjo situacijo: Na koncu šolskega leta enemu dijaku ne uspe izdelati letnika, učitelj pa jih vseeno pelje na pico.

Kaj lahko v tem primeru poveš o pravilnosti njegove pretekle izjave?

Implikacija je nepravilna le takrat,
ko iz pravilne sledi nepravilna izjava
.

Opomba:
Iz nepravilne predpostavke $A$ torej lahko sledi kakršenkoli sklep $B$, pa je implikacija pravilna.

<NAZAJ
>NAPREJ46/661