Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vrstni red izvajanja operatorjev

Videli smo, da sestavljene izjave lahko vsebujejo več različnih operatorjev. Vrstni red izvajanja le-teh je bil do sedaj določen z oklepaji. Kaj pa, če oklepajev ne bi bilo?

Podobno kot se pri številskih operacijah dogovorimo za vrstni red izvajanja, kadar z oklepaji ni posebej določeno, se moramo za prioritetni vrstni red dogovoriti tudi pri izjavnih operatorjih. Poglej, kako:

V sestavljenih izjavah je prioritetni vrstni red izvajanja operatorjev, če ni z oklepaji drugače določeno, naslednji:

1.
NEGACIJA     $\Large \neg$
2.
KONJUNKCIJA
    $\Large \land$
3.
DISJUNKCIJA
    $\Large \lor$
4. IMPLIKACIJA
    $\Large \Rightarrow$
5.
EKVIVALENCA     $\Large \Leftrightarrow$

Pri več zaporednih enakih operatorjih velja pravilo združevanja od leve proti desni.

V prejšnji ponazoritvi si izberi sestavljeno izjavo (brez oklepajev), prepiši jo na papir, z oklepaji nakaži vrstni red izvajanja operatorjev in nato svojo rešitev preveri.

Primer:

Postopek ponavljaj s priklicem novih in novih primerov.

Zgled

Dane so izjave:
$A$: Vsaka premica je vzporedna sama sebi.
$B$: Vsak štirikotnik je kvadrat.
$C$: V vsakem trikotniku je vsota notranjih kotov enaka $360^{\circ}$.

Kakšno logično vrednost imajo naslednje sestavljene izjave? Izvajaj operacije po dogovorjenem vrstnem redu.
a) $B \land \neg C \Rightarrow \neg A \lor \neg B$
b) $A \Leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg B \lor \neg C$  
c) $C \Rightarrow C \Rightarrow \neg (C \lor B) \land \neg C$

<NAZAJ
>NAPREJ50/661