Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Pri pisni nalogi iz matematike je $25$ dijakov iz 1. a doseglo povprečno število točk $32,4$, $30$ dijakov iz 1. b povprečno število točk $34$ in $22$ dijakov iz 1. c povprečno število točk $28,2$. Kolikšno je povprečno število točk pri pisni nalogi dijakov vseh treh razredov skupaj?

8.

Z dvema strojema polnijo $50$-kilogramske vreče z zemljo za rože. Na vsakem od strojev so naključno izbrali nekaj vreč in jih stehtali.  Izračunaj povprečno maso vreč na vsakem od strojev in ugotovi, povprečje katerega stroja je bližje predpisani masi vreč.

 Masa (kg) [$49.0$, $49.4$) [$49.4$, $49.8$) [$49.8$, $50.2$) [$50.2$, $50.6$)
1. stroj $2$ $3$ $12$ $6$
2. stroj $3$ $8$ $5$ $3$

9.
10.

V mestu je omejitev hitrosti $50\;km/h$. Policisti so izmerili hitrost naključno izbranim vozilom. Rezultati meritev so v preglednici. Predstavi jih s frekvenčnim poligonom tako, da premakneš točke na ustrezno višino.

Ob pravilni rešitvi se bo izpisalo PRAVILNO. Izračunaj še povprečno hitrost izbranih vozil. Rešitev najdeš pod gumbom.

Hitrost (km/h) $[35, 45)$ $[45, 55)$ $[55, 65)$ $[65, 75)$
Število vozil
$2$ $11$
$12$
$3$

11.

Za vsak primer srednjih vrednosti navedi dve statistični spremenljivki, za kateri izbrane srednje vrednosti ni smiselno uporabiti. O rešitvah se pogovori s sošolci in učiteljem.

<NAZAJ
>NAPREJ649/661