Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Enačba z enim parametrom

Obravnavaj enačbo: $k\left ( x-1 \right )+2=-x$

V enačbi določi neznanko in parameter.

Neznanka v enačbi x , parameter je k .

Najprej enačbo uredi. Rešitev, ki jo dobiš, je:

Enačbo si uredil, enačbo obravnavaj, podobno kot smo naredili v prejšnjem zgledu.

Enačba $\left ( k+1 \right )x=k-2$ ima natanko eno rešitev, ko je delitelj različen od 0 , torej, ko je $k\neq$ -1 . Rešitev je $x=$
k-2
k+1
. Delitelj je enak 0 , če je $k=$ -1 . Vrednost $k=-1$ vstavimo v enačbo, dobimo ekvivalentno enačbo 0 $\cdot x=$ -3 , torej enačba nima rešitve.

Reševanje enačbe $\left ( k+1 \right )x=k-2$  in njeno obravnavo lahko opazuješ tudi na aktivni sliki v nadaljevanju (premikaj drsnik). Bodi pozoren, pri kateri vrednosti parametra $k$ je delitelj enak $0$ in kakšno rešitev tedaj dobimo.

Zgled

Oglejmo si reševanje zahtevnejše parametrične enačbe: $a^{2}\left ( x-1 \right )+ax=6x-9$. Dopolni:

Odpravimo oklepaje .
$a^{2} x -a^{2}+ax= 6x-9$
Na obeh straneh prištejemo $a^{2}- 6x$ $a^{2}x-6x+ax=a^{2}-9$
Izpostavimo neznanko $x$.
$x\left ( a^{2} +a-6\right )=a^{2}-9$
Razstavimo izraza s parametri.

($a-$ 2 ) ( $a+$ 3 )$x=$ ($a-$ 3 )($a+$ 3 )

<NAZAJ
>NAPREJ420/661