Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

V enačbi se lahko poleg neznanke $x$ pojavljajo tudi druge spremenljivke, npr. $a$, $k$, $m$, $n$... Označujejo števila, ki imajo poljubno vrednost. Imenujemo jih parametri. Njihova vrednost vpliva na rešitve enačbe.

 

 

Pri obravnavi enačb z dvema parametroma moramo biti še posebno pazljivi.

Reši enačbo: $a\left ( a-1 \right )\left ( a+4 \right )x=a\left ( a+5 \right )$ 

Lahko poskusiš sam, sicer pa si pomagaj z aktivno sliko v nadaljevanju.

Enačba z dvema parametroma: $\left ( 2m-n \right )x=2n-m$ ima za $n\neq $ 2m rešitev:

<NAZAJ
>NAPREJ423/661