Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Dopolni manjkajoče besede, izraze, števila.

Erika je plačala znesek $\left ( x-3 \right )$ a ($x$/$a$) v trgovini Maks (Maks/Srečko), Franja je v trgovini Srečko (Maks/Srečko) plačala znesek 3 $x-a^{2}$ ($a$/3).

Plačali sta enak znesek, zato je iskana enačba:

Samostojno obravnavaj enačbo, reši jo v zvezek, rešitve preveri pod gumboma. O dobljenih rešitvah se pogovori s sošolcem.

Zgled

Peter bo na vrtu postavil mizo kvadratne oblike. Prostor okoli mize bo tlakoval z rečnimi kamni. Peter lahko s kamni tlakuje $16\,{\rm m^{2}}$ površine. Želi si tlakovati področje v obliki kvadratnega kolobarja, ki bi segalo $b$ metrov od vsake strani mize in $b$ metrov pod mizo (glej sliko). Razišči zvezo med velikostjo mize in širino kvadratnega kolobarja. Svoje razmišljanje in ugotovitve primerjaj s sošolčevimi.

Na skici tlakovanega področja je tloris mize vrisan črtkano. Stranico mize označimo z $x$. Samostojno rešuj nalogo v zvezek, če ne znaš nadaljevati, si pomagaj z gumbom.

<NAZAJ
>NAPREJ422/661