Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Konveksne množice

V optiki imajo osrednjo vlogo leče in zrcala; glede ukrivljenosti jih delimo na izbočene in vbočene.

Ravninska množica $\cal{A}$ je konveksna (izbočena) natanko tedaj, ko vsebuje celotno daljico med svojima poljubnima točkama.

$(M,N \in {\cal{A}})  \Leftrightarrow (\textrm{daljica }MN \textrm{ je vsebovana v }\cal{A})$

Na spodnjem prikazu je konveksen večkotnik. Preveri, ali res vsebuje daljice, ki imajo krajišča znotraj njega.

Premakni eno oglišče tako, da bo večkotnik vbočen, nato znova preveri pogoj iz definicije. Ali tudi zdaj vse daljice v celoti ležijo v notranjosti lika? ne (da/ne)

Ravninska množica, ki ni konveksna, je konkavna (nekonveksna, vbočena).

Na levem prikazu vključi gumb za osvežitev, nato izberi drugi način. Premikaj drsnik in opazuj, spreminjaj tudi lego oglišč. Razišči, kaj velja za konveksne in kaj za konkavne like.

V zvezek nariši konveksen in nekonveksen petkotnik, šestkotnik. Stranice so lahko različnih dolžin.

Preizkusi se v naslednjem kvizu.

Razloži, zakaj je krog konveksen, krožnica pa ne. Izmenjaj mnenje s sošolcem.

Nekateri liki so vedno konveksni: trikotniki, paralelogrami in trapezi.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ109/703