Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Katere lastnosti veljajo za pravilne večkotnike?

2.

Polmer včrtane krožnice pravilnega večkotnika je enak dolžini stranice.

Drži. Ne drži.
3.

Izračunaj velikosti notranjih kotov v pravilnih $n$-kotnikih.

 $n$ 
$3$
$4$
$12$
$18$ $72$
 $α$
60 90
150 160
175
4.

Izračunaj, kateri pravilni večkotnik ima zunanje kote enake $18°$.

To je pravilen 20 -kotnik.
5.
6.
7.

Tlakovanja ravnine s pravilnimi večkotniki se imenujejo pravilna tlakovanja. Razišči, s katerimi večkotniki je mogoče pokriti ravnino in koliko se jih stika v posameznem oglišču. Nato poišči še kako informacijo na spletu.

8.

Z ravnilom in šestilom načrtaj tlakovanje s pravilnimi šestkotniki. Če želiš, lahko z delitvijo posameznih šestkotnikov dobiš nova zanimiva tlakovanja. Bodi ustvarjalen!

<NAZAJ
>NAPREJ118/703