Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Za katera pozitivna realna števila $x$ velja: $\sqrt[6]{x}> \sqrt[4]{x}>\sqrt{x}>x$? Pomagaj si z aktivno sliko na prejšnji strani ali grafičnim računalom.

Zgled

a) Na aktivni sliki je dan graf funkcije $f(x) = x+1$. Ponazori še graf funkcije $g: [-3, \infty) \longrightarrow [0, \infty) \, ; g(x)=\sqrt{x+3}$ tako, da ustrezno vzporedno premakneš graf korenske funkcije $h(x) = \sqrt{x}$.


b) Grafično in računsko določi presečišče grafov.

Zgled

Na sliki sta grafa funkcije $f(x) = \sqrt[4]{x-a}+b$ in funkcije $f^{-1}$.


 

Določi realni števili $a$ in $b$ ter zapiši inverzno funkcijo $f^{-1}$.

Zgled

Določi realni števili $a$ in $b$, da bo za funkcijo $f(x) = \sqrt{x-a}+b$ veljalo: $D_f =[-1, \infty), Z_f=[2,\infty)$.

<NAZAJ
>NAPREJ446/703