Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
13.

Reši sisteme neenačb.
a) $3x^2-5x-2 >0$, 
    $-2(x-1)^2 \ge 0$
b) $x^2+3x+2 \ge 0$,
    $x^2+3x-4 \le 0$
c) $x^2-4 <0$,
    $1-x^2 \le 0$

14.

Reši neenačbe (sisteme neenačb):
a) $1 < x^2 \le 3$
b) $5x-x^2<3x^2<5x^2+7x$
c) $\vert x^2-3x \vert < 1$

15.

Dani sta parabola in premica z enačbama $y=x^2+2x$ in $y=kx+2k$.
a) Izračunaj, za katero vrednost parametra $k$ bo izpolnjen naslednji pogoj: parabola bo ležala pod premico natanko na intervalu $(-2,1)$.
b) Z enim od orodij za dinamično geometrijo nalogo in njeno rešitev tudi grafično predstavi.

16.

Računsko razišči, za katere vrednosti parametrov $k$ in $n$ bo parabola z enačbo $y=-x^2+x+6$ na intervalu $(-1,1)$ ležala nad premico $y=kx+n$.

<NAZAJ
>NAPREJ522/703