Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.

Vedno več proizvajalcev avtomobilov poleg bencinskih in dizelskih ponuja tudi električne avtomobile. V enem od podjetij so voznike povprašali po tem, koliko $\rm km$ dnevno prevozijo.

$40\,\%$ anketiranih je odgovorilo, da dnevno prevozi manj kot $25\,\rm km$. $20\,\%$ jih prevozi od $25\,\rm km$ do $50\,\rm km$, prav tolikšen pa je tudi delež tistih, ki prevozijo od $50\,\rm km$ do $95\,\rm km$.

a) Kolikšen je delež voznikov, ki dnevno prevozi manj kot $50\,\rm km$?
b) Kolikšen je delež voznikov, ki dnevno prevozi manj kot $95\,\rm km$?
c) Podatke predstavi v koordinatnem sistemu. Na abscisno os nanesi dnevno dolžino poti, na ordinatno pa delež voznikov.
č) Poišči podatkom najbolje prilegajočo funkcijo in zapiši njen predpis.
d) Kolikšen delež voznikov je odgovoril, da dnevno prevozi  manj kot $60\,\rm km$?
e) Z enournim polnjenjem avtomobila, ki ga to podjetje ponuja, lahko prevozimo $45\,\rm km$. Kolikšen je delež voznikov, ki bi jim to ustrezalo?

9.

Zanimalo nas je, kako se upornost vode spreminja z naraščanjem temperature.
Meritve so prikazane z grafom.
 

a) Zapiši podatke v tabelo. 
b) Poišči najboljšo prilagoditveno funkcijo. Utemelji izbiro.
c) Iz dobljenega predpisa izračunaj temperaturo vode pri $5\, ^\circ{\rm C}$.
č) Izračunaj, pri kateri temperaturi je teče skozi vodo tok $100\, {\rm \mu A}$

<NAZAJ
>NAPREJ701/703