Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
19.

Pravokotnemu trikotniku narišemo polkroge nad vsemi tremi stranicami. Dokaži, da je ploščina polkroga nad hipotenuzo enaka vsoti ploščin nad obema katetama.

20.

Krogu včrtamo kvadrat, temu zopet krog in znova kvadrat (glej sliko). Dokaži, da je ploščina manjšega kvadrata (obarvana modro) enaka ploščini zeleno obarvanega dela na sliki.

21.
22.

Na spletu poišči zadnji znani podatek za število izračunanih decimalk števila $\pi$.

<NAZAJ
>NAPREJ248/610