Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ploščina kroga

Ploščino kroga bomo intuitivno izpeljali tako, da bomo krog preoblikovali. Razdelimo ga na sodo število skladnih izsekov, nato pa enega med njimi še razpolovimo. Kako te izseke razporedimo, si oglej na aktivni sliki.

Kateremu liku postaja podoben preoblikovani krog, če je število izsekov dovolj veliko? Koliko merita stranici tega lika? Kolikšna je ploščina?

Ploščino kroga s polmerom $r$ izračunamo kot: $$S=\pi r^2$$

Zgled

1. Izračunaj ploščino kroga s polmerom $4,5\ {\rm cm}$. Rezultat zaokroži na eno decimalko.

$S=$ 63,6 ${\rm cm^2}$

2. Ploščina kroga meri $289\pi\ {\rm dm^2}$. Kolikšen je njegov premer?

$2r=$ 34 ${\rm dm}$

3. Za koliko odstotkov moramo povečati polmer kroga, da se bo njegova ploščina podvojila?

<NAZAJ
>NAPREJ240/610