Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razmerje med obsegom in premerom kroga je konstantno in to konstanto označimo z grško črko $\pi$ (Pi): $\frac{o}{2r}=\pi$. Število $\pi$ je iracionalno število, zato ima neskončen neperiodičen zapis.

Približek za $\pi$ je enak $3,14$. V posameznih primerih lahko uporabimo tudi približek $\frac{22}{7}$, seveda pa je pri računanju najbolj praktično uporabiti žepno računalo, ki nam poda natančnejši približek.

Obseg kroga s polmerom $r$ izračunamo kot: $$o=2\pi r$$

Zgled

$8\ {\rm dm}$ dolgo žico zvijemo v krožnico. Kolikšen je njen premer?


Dolžina krožnega loka

V krogu z danim polmerom je dolžina krožnega loka premo sorazmerna velikosti središčnega kota.

Izpelji obrazec za dolžino krožnega loka s sklepnim računom.

Dolžino krožnega loka, ki v krogu s polmerom $r$ pripada središčnemu kotu $\alpha$, izračunamo kot:

$$l=\frac{2\pi r \alpha}{360^\circ}=\frac{\pi r \alpha}{180^\circ}$$

Zgled

Krožnico s polmerom $24\ {\rm cm}$ razdelimo na tri loke. Dolžina prvega je $40\ {\rm cm}$, drugemu loku pa pripada središčni kot $100^\circ$.

Izračunaj dolžini drugega in tretjega loka. Kolikšen središčni kot pripada prvemu loku? Rezultate zaokroži na dve decimalki.

Spomni se (ali poišči) definicijo kotne mere radian.

V stopinjah in minutah izrazi velikost enega radiana.

Izpelji obrazec za dolžino krožnega loka za primer, ko meriš kote v radianih.

<NAZAJ
>NAPREJ239/610