Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

1. Izračunaj ploščino krožnega odseka v krogu s polmerom $3,7\ {\rm dm}$, če meri pripadajoči središčni kot $72^\circ$.

2. Tetiva v krogu je dolga $12\ {\rm cm}$ in je od središča kroga oddaljena $8\ {\rm cm}$. Nariši ustrezno sliko in izračunaj ploščino odseka, ki ga tetiva odreže od kroga. Rezultat zaokroži na dve decimalki.

3. Koliko meri ploščina vsakega od krožnih odsekov, ki jih dobiš, če iz kroga s polmerom $12\ {\rm cm}$ izrežeš pravilni osemkotnik ?

 
Ploščina kolobarja

Kolobar je lik, ki ga omejujeta dve krožnici s skupnim središčem. 

Premisli, kako bi izračunal ploščino kolobarja.

 

Ploščino kolobarja z zunanjim polmerom $r_1$ in notranjim polmerom $r_2$ izračunamo: $$S=\pi r_1^2-\pi r_2^2$$

Zgled

1. Izračunaj ploščino kolobarja, če je njegov notranji polmer enak $12,4\ {\rm m}$, njegova debelina pa $1,5\ {\rm m}$.

2. Razlika med obsegoma notranjega in zunanjega kroga, ki omejujeta kolobar, je $12\pi\ {\rm cm}$, ploščina notranjega kroga pa $49\pi\ {\rm cm^2}$. Kolikšna je ploščina kolobarja? Rezultat naj bo natančen.

<NAZAJ
>NAPREJ242/610