Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Opiši razliko med zapisom nizkih zimskih in visokih poletnih temperatur.

Vsako število, ki je večje od $0$, je pozitivno število, vsako število, ki je manjše od $0$, je negativno število.

Opiši, katera števila so s točkami prikazana na številski premici. Točke zrcali (povleci) čez sliko števila $0$. Katero lastnost imajo števila, ki jih prikažeš z zrcaljenjem?

Množico vseh celih števil $\mathbb{Z}$ sestavljajo tri množice:

  • množica pozitivnih celih števil: $\mathbb{Z^{+}}$, kjer je $\mathbb{Z^{+}}=\mathbb{N}$,
  • množica negativnih celih števil: $\mathbb{Z^{-}}$,
  • množica z elementom $0$: $\{0\}$.

$$\mathbb{Z}=\mathbb{Z^{-}} \cup \{0\} \cup \mathbb{N} $$

Zgled

Povleci števila v ustrezne številske množice. Ali je katero število v preseku množic?

Pripadnost števila številski množici zapišemo s simbolom $\in$. Če število ne pripada številski množici uporabimo simbol $\notin$.

Zgled

Če je trditev pravilna, vpiši D, če je nepravilna, vpiši N.

d $6 \in \mathbb{N}$ n $1\,000 \in \mathbb{Z^-}$
n $-3 \in \mathbb{Z^+}$ d $8,0 \in \mathbb{N}$
d $0 \in \mathbb{Z}$ d $\frac{6}{2} \in \mathbb{N}$
n $-105 \in \mathbb{N}$   n $\frac{1}{2} \in \mathbb{Z}$
<NAZAJ
>NAPREJ2/540