Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

V okence vpiši prikazano temperaturo na termometru in preveri, ali si pravilno vpisal temperaturo.

8.

V zvezek nariši številsko premico in na njej upodobi števila $-1$, $0$, $6$, $-4$, $-5$ in $2$.

9.

V vrečko daj listke s celimi števili od $-15$ do $15$. Sošolec naj povleče eno izmed števil in pove za eno manjše in eno večje število.

10.

Odčitaj temperaturo s termometra in izračunaj zahtevano temperaturo.

11.

Premakni točko na številsko premico tako, da boš nakazal sliko iskanega števila.

12.

Izpiši vrednosti označenih števil na številski premici.

 $A$( -8 ) $B$( -4 )
$C$( 10 )  $D$( 4 )   $E$( -10 )
13.

Utemelji, zakaj je množica $\mathbb{N}$ podmnožica množice $\mathbb{Z}$ ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$).

14.

Nadaljuj zaporedje.

<NAZAJ
>NAPREJ7/540