Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Za opis dogodkov s števili uporabljamo pozitivna in negativna števila. Vsako število, ki je večje od $0$, je pozitivno število. Naravna števila so pozitivna števila. Vsako število, ki je manjše od $0$, je negativno število. Negativna števila zapišemo z negativnim predznakom ($-$).

Množica vseh celih števil $\mathbb{Z}$ združuje množico celih pozitivnih števil ($\mathbb{Z^+}=\mathbb{N}$), množico vseh celih negativnih števil $\mathbb{Z^-}$ (naravnim številom priredimo predznak "$-$") in množico z elementom $0$: $\{0\}$.

Zapišemo: $\mathbb{Z}=\mathbb{Z^{-}} \cup \{0\} \cup \mathbb{Z^+} $.

Preseki množic $\mathbb{Z^{-}}, \{0\}, \mathbb{Z^+} $ so prazne množice. Poglej prikaz.

$$ \mathbb{Z}= \{\ldots ,-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \ldots\} $$

Negativna cela števila so nasprotna števila naravnim številom.  O nasprotnih številih izveš več kasneje.

Vsako celo število lahko s točko prikažemo na številski premici.

Točko na številski premici povleci na tako mesto, da bo slika zapisanega števila.

Vsako negativno število je manjše od števila $0$. Med negativnima celima številoma je manjše tisto, ki je od števila $0$ bolj oddaljeno.

S pomočjo zgornje številske premice vpiši $<$ ali $>$.

 $-3$ < $1$ $-2$ < $0$ $-1$ > $-5$  $1$ > $-1$
 $-8$ > $-15$  $-8$ < $7$  $4$ > $-5$  $-11$ < $10$
 $5$ > $-6$  $-16$ < $-5$  $0$ > $-15$  $-7$ < $0$
<NAZAJ
>NAPREJ5/540