Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Urejanje po velikosti

V preglednici so prikazana stanja na Barbarinem računu za nekaj mesecev. Vsaki vrednosti priredi točko, kot je prikazano za mesec december. Točke prikaži na številski premici tako, da jih povlečeš na pravo mesto. Glede na lego točk uredi števila, ponazorjena s točkami, od najmanjšega do največjega.

Mesec december
januar februar marec april
Znesek $[\rm{€}]$ $\small{-362,50}$
$\small{-75}$ $\small{87,50}$ $\small{225}$ $\small{0}$
Točka $\small{D(-362,50)}$ $\small{J(\!} $ -75 $\small{)}$ $\small{F(\!} $ 87.50 $\small{)}$ $\small{M(\!} $ 225 $\small{)}$ $\small{A(\!} $ 0 $\small{)}$

Katero lastnost imata primerjani števili? Primerjaj števili po velikosti. Vstavi ustrezen znak $>$ ali $<$.

$-362,5$ < $87,5$ $-75$ < $87,5$ $225$ > $-75$ $225$ > $-362,5$

Vsako pozitivno število je večje od negativnega števila.

Katero lastnost imata števili, ki ju primerjamo? Vpiši $>$ ali $<$.

$-362,5$ < $0$ $-75$ < $0$ $225$ > $0$ $87,5$ > $0$

Vsako pozitivno racionalno število je večje od števila $0$.
Vsako negativno racionalno število je manjše od števila $0$.

Primerjaj racionalni števili. Kaj lahko poveš o legi slike večjega števila glede na lego slike manjšega števila na številski premici?

Na številski premici leži slika manjšega racionalnega števila levo od slike večjega racionalnega števila.

Zgled

Pravilno dopolni trditvi.

Slika števila $-8,5$ leži (levo/desno) desno od slike števila $-8,6$.
Število $-8,5$ je (manjše/večje) večje od števila $-8,6$.
<NAZAJ
>NAPREJ25/540