Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Racionalna števila primerjamo in urejamo po velikosti. Vsako pozitivno racionalno število je večje od vsakega negativnega racionalnega števila. Poglej primer. Vstavi znak $>$ ali $<$.

$-2,5$ < $2,5$ $-35$ < $35$ $120$ > $-225$ $25$ > $-5$

Vsako negativno racionalno število je manjše od števila $\textbf0$. Vsako pozitivno racionalno število je večje od števila $\textbf0$. Poglej primere. Vstavi ustrezen znak $>$ ali $<$.

$-132,5$ < $0$ $-46$ < $0$ $24$ > $0$ $250$ > $0$

Na številski premici leži slika manjšega števila levo od slike večjega števila. Premikaj točke po številski premici in opazuj prikazana števila.

Več racionalnih števil uredimo po velikosti. Na številski premici leži slika najmanjšega izmed števil najbolj levo od vseh prikazanih števil.

Slika največjega izmed števil leži najbolj desno od vseh prikazanih števil. Uredi naslednja števila:


Pozitivne spremembe zapišemo s pozitivnimi števili, negativne spremembe zapišemo z negativnimi števili. Zapiši temperature na termometrih in spremembe temperatur nad puščicami. Spremembo nakaži s predznakom $+/-$.

-16 $^{\circ}\!\mathrm{C}$ -14 $^{\circ}\!\mathrm{C}$ +36 $^{\circ}\!\mathrm{C}$
8 $^{\circ}\!\mathrm{C}$ $\Large\longrightarrow$ -8 $^{\circ}\!\mathrm{C}$ $\Large\longrightarrow$ -22 $^{\circ}\!\mathrm{C}$ $\Large\longrightarrow$ 14 $^{\circ}\!\mathrm{C}$
<NAZAJ
>NAPREJ29/540