Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Cela števila

V zvezek nariši številsko premico in prikaži računsko operacijo odštevanja za številski izraz $4–3$.

V zvezek nariši še eno številsko premico in na njej prikaži vsoto $4 + (-3)$. Preveri na spodnjem prikazu in primerjaj s prikazom razlike $4 – 3$.

Zapiši razliko števil $(+4)-(-3)$ z vsoto. Pomagaj si s prikazom.

Od števila $+4$ smo odšteli število -3 . Vrednost številskega izraza je enaka, kot če bi številu $+4$ prišteli število $+3$.

Dopolni zapis.

$(+4) - (-3) = (+4)$ + $($ + $3) =4$ + $3$

Odštevanje je nasprotna operacija seštevanja. Razliko celih števil zapišemo tako, da zmanjševancu prištejemo nasprotno vrednost odštevanca.
$a-b = a+(-b)$, $a-(-b) = a + b$ 

Zgled

Zala je odštevala dve celi števili. Razliko celih števil je zapisala z vsoto celih števil. Računaj v zvezek in preveri na prikazu.

<NAZAJ
>NAPREJ49/540