Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Racionalna števila odštevamo. Vsako razliko racionalnih števil lahko zapišemo kot vsoto racionalnih števil. Zmanjševancu prištejemo nasprotno vrednost odštevanca. Poglej primere.

Računsko operacijo seštevanja racionalnih števil lahko zapišemo z računsko operacijo odštevanja racionalnih števil. Od prvega seštevanca odštejemo nasprotno vrednost drugega seštevanca. Poglej primere.

Razliko poljubnih dveh racionalnih števil izračunamo tako, da po potrebi zapišemo številski izraz brez oklepajev.
Razlika dveh pozitivnih števil je lahko pozitivno (zmanjševanec je večji od odštevanca) ali negativno (zmanjševanec je manjši od odštevanca) število. Razliko pozitivnega in negativnega števila zapišemo z vsoto dveh pozitivnih števil in je pozitivno število. Razlika negativnega in pozitivnega števila je enaka vsoti negativnih števil in je negativno število. Razliko dveh negativnih števil zapišemo z vsoto negativnega in pozitivnega števila in je lahko pozitivno ali negativno število. Poglej primere.

Izračunaj. Ulomek okrajšaj.

$-7-16=$ -23
$25-32=$ -7
$9,6-12,5=$ -2,9
$-5,2-3,01=$ -8,21
$12,6-20,4=$ -7,8
$36,12-36,21=$ -0,09
$-4\frac{5}{8}-3\frac{2}{5}=$ -8
1
40

$\frac{5}{6}-5\frac{1}{2}=$ -4
2
3

<NAZAJ
>NAPREJ52/540