Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razlike števil ni potrebno vedno zapisati z vsoto. Poglej, kako razliko števil zapišemo brez oklepajev. Opiši odštevance in izračunano razliko.

Zgled

V zvezek prepiši naslednje številske izraze. Vsak številski izraz zapiši brez oklepajev in izračunaj vrednost.

$23-(-16)=$ 39
$-41-(+27)=$ -68
$-14-(-36)=$ 22
$33-(+15)=$ 18
$-25-(+12)=$ -37
$34-(+42)=$ -8

Razliko števil znamo zapisati kot vsoto števil. Potem lahko tudi vsoto števil zapišemo kot razliko števil.

Vsako izmed vsot zapiši kot razliko. Vsak številski izraz zapiši brez oklepajev in izračunaj.

Razliko celih števil lahko zapišemo kot vsoto ustreznih nasprotnih vrednostih števil. Prav tako lahko vsoto celih števil zapišemo kot razliko ustreznih nasprotnih vrednostih števil.

Zgled

Petra in Luka računata. Prepiši številske izraze v zvezek in izračunaj njihovo vrednost. Si računal tako kot Petra ali kot Luka?

a) $-13-7$
b) $20 – 41$

Izračunana razlika ima enak predznak kot absolutno večje število v razliki števil.

<NAZAJ
>NAPREJ50/540