Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

K enačaju povleci najprej točno vrednost izraza, nato približno vrednost, zaokroženo na desetine.

Zgled

Z računalom izračunaj naslednje kvadratne korene. Izračunane vrednosti zaokroži na stotine.

$\sqrt{8} \doteq$ 2,83                    $ \sqrt{10} \doteq$ 3,16                   $\sqrt{19} \doteq$ 4,36

Zapomni si nekaj približkov kvadratnih korenov.

$\sqrt{2} \doteq 1,41$               $ \sqrt{3} \doteq 1,73$              $\sqrt{5} \doteq 2,24$

Maja računa $\sqrt{500}$. Poglej, kako se je znašla. Opiši Majin postopek.

Zgled

Veš, da je $\sqrt{90}\doteq 9,49$. Dopolni.

$\sqrt{9\,000}=\sqrt{90}\cdot \sqrt{100}\doteq$ 9,49 $\cdot$ 10 $=$ 94,9

$\sqrt{0,009}=\sqrt{0,0001}\cdot \sqrt{90}\doteq$ 0,01 $\cdot$ 9,49 $=$ 0,0949

Zgled

Izreži pravokotnik z dolžino $8 \, \rm{cm}$ in širino $6 \, \rm{cm}$. Nato izreži kvadrat z enako velikostjo ploščine, kot jo ima pravokotnik. Poskušaj čim bolj natančno. Izračunaj, kolikšen odstotek dolžine pravokotnika predstavlja dolžina stranice kvadrata. 

<NAZAJ
>NAPREJ162/540