Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Kvadratni koren popolnega kvadrata je naravno število. Kvadratni koren poljubnega naravnega števila $a$ je med zaporednima naravnima številoma $m$ in $n$, tako da velja:
$m^2\leq a \leq n^2$
$m \leq \sqrt{a} \leq n$, če je $m<n$
Poglej primer.
Kvadratni koreni naravnih števil, ki niso popolni kvadrati, so približki, zapisani z decimalno številko. Približek kvadratnega korena običajno zaokrožimo. Izbiraj in poglej primere približkov nekaterih kvadratnih korenov. Prikazani postopek se nikoli ne konča. Kvadratnega korena ni mogoče natančno zapisati z decimalno številko oz. z ulomkom. Zato kvadratni koreni niso racionalna števila.

Z računalom izračunaj kvadratne korene števil. Izračunane vrednosti zaokroži na dve decimalki. Približke povleci pod ustrezne kvadratne korene. Ko boš pravilno razporedil vsa števila, se bo pojavil napis.

<NAZAJ
>NAPREJ163/540