Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
9.

Izračunaj točno vrednost.

$-5 \cdot \sqrt{3} + 2 \cdot \sqrt{3}=$ -3 $\cdot \sqrt{3}$          $ \sqrt{5} - 8 \cdot \sqrt{5}=$ -7 $\cdot \sqrt{5}$

$7 \cdot \sqrt{2} +  \sqrt{2}=$ 8 $\cdot \sqrt{2}$                $ -\sqrt{7} -  2 \cdot \sqrt{7}=$ -3 $\cdot \sqrt{7}$ 

10.

Veš, da je $\sqrt{8}\doteq 2,8$. Izračunaj.

$\sqrt{800}\doteq$ 28                         $\sqrt{0,08}\doteq$  0,28
11.

Veš, da je $\sqrt{75}\doteq 8,66$. Izračunaj.

$\sqrt{7\,500}\doteq$ 86,6                         $\sqrt{0,0075}\doteq$  0,0866

12.

Brez uporabe računala števila uredi po velikosti. Začni z najmanjšim številom.

13.

Na levi so zapisane ploščine kvadratov v $\rm{cm}^2$. Na desni so dolžine stranic kvadratov v $\rm{cm}$. Povleci dolžine stranic k ploščinam.

14.

Skladna kvadrata s ploščino $45 \, \rm{cm}^2$ stakni natanko po eni stranici. Zapiši številski izraz za obseg in ploščino tako nastalega pravokotnika.

15.

Brez uporabe računala vrednosti izrazov s koreni umesti med ustrezni zaporedni naravni števili. Nato izračunaj vrednost izraza z računalom in jo zaokroži na eno decimalko.

10 $<8+\sqrt{5}<$ 11                    $8+\sqrt{5} \doteq$ 10,2

1 $<\sqrt{38}-\sqrt{25}<$ 2              $ \sqrt{38}-\sqrt{25} \doteq$ 1,2

3 $<\sqrt{38-25}<$ 4                   $\sqrt{38-25} \doteq$ 3,6

<NAZAJ
>NAPREJ165/540