Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množica iracionalnih števil

Ulomek in kvadratni koren števila zapišemo z decimalno številko. Primerjaj zapisa in zapiši ugotovitve v zvezek.

Kvadratni koren nepopolnega kvadrata lahko zapišemo s približkom. Zapisana decimalna številka ima neskončno decimalk. Števke na decimalnih mestih se ne ponavljajo periodično.

Zgled

Označi pravilne ocene za število $\sqrt{90}$.

Zgled

Z računalom izračunaj $\sqrt{90}$. Izračunano vrednost zaokroži na:

$2$ decimalki: 9,49         $5$ decimalk: 9,48683  

Dana števila povleci v ustrezen okvir.

Števila, ki jih ne moremo zapisati z ulomkom (Števec je poljubno celo število, imenovalec je celo število, različno od $0$.), so iracionalna števila. Vsako iracionalno število je v množici iracionalnih števil.

Zgled

Označi pravilne trditve.

<NAZAJ
>NAPREJ167/540