Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Števila razvrščamo v številske množice glede na lastnosti števil. Kvadratni koreni nepopolnih kvadratov so števila, ki jih ne moremo zapisati z ulomkom. Za kvadratni koren nepopolnega kvadrata lahko zapišemo približek z decimalno številko. Decimalna številka ima neskončno decimalk. Števke na posameznih decimalnih mestih se ne ponavljajo.

Vsako število, ki ga ne moremo zapisati z ulomkom, je iracionalno število. Vsa iracionalna števila so v množici iracionalnih števil. Poglej primer. 

Množica vseh racionalnih števil in množica iracionalnih števil sestavljata množico realnih števil $\mathbb{R}$. Med številskimi množicami veljajo naslednji odnosi:

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Vsako število razvrstimo v tisto številsko množico, ki najbolj natančno opiše lastnost števila. Povleci števila v ustrezno množico.

Vpiši P za pravilno izjavo in N za nepravilno izjavo. Pomagaj si z zgornjim prikazom.

$0 \in \mathbb{Q}$ P           $-3 \in \mathbb{Q}$ P          $1 \in \mathbb{R}$ P          $\sqrt{3} \in \mathbb{R}$ P

$\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}$ N           $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ P          $\mathbb{R} \subset \mathbb{Q}$ N         $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ P

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$ P           $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ P           $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ P          $\mathbb{R} \subset \mathbb{N}$ N

<NAZAJ
>NAPREJ169/540