Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množica realnih števil

Razvrsti množice, kot zahtevajo zapisi.

Množica realnih števil $\mathbb{R}$ vsebuje množico vseh racionalnih števil in iracionalnih števil. 

Zgled

Vpiši P za pravilno izjavo in N za nepravilno izjavo. Pomagaj si z zgornjim prikazom.

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ P           $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$ P          $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ P          $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}$ N

$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ P           $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ P          $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ P          $\mathbb{R} \subset \mathbb{Q}$ N

Vpiši enake faktorje. Navedi še sam kakšen primer.

2 $\cdot$ 2 $\cdot$ 2 $=$ $8$                    3 $\cdot$ 3 $\cdot$ 3 $=$ $27$

$n$-ti koren $\sqrt[n]{a}$ števila $a$ je število $b$, tako da velja $b^n=a$.

Zgled

Dopolni.

$\sqrt[3]{8}=$ 2                    $\sqrt[3]{27}=$ 3                     $\sqrt[4]{16}=$ 2

$\sqrt[3]{-8}=$ -2                $\sqrt[3]{-27}=$ -3                 $\sqrt[4]{81}=$ 3

Izračunaj vrednost potence. Nato poveži.

<NAZAJ
>NAPREJ168/540