Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Diagonale večkotnika

Razišči, koliko diagonal lahko narišemo iz enega oglišča večkotnika. Izberi orodje za risanje daljic in riši diagonale iz oglišča $A$. Pred izbiro naslednjega večkotnika pobriši diagonale prejšnjega večkotnika

Zapiši število diagonal iz enega oglišča (vpiši številko).

$n$ - število oglišč $3$
$4$
$5$
$6$
$7$
število diagonal
0
1
2
3
4

Opaziš kakšno pravilo spreminjanja števila diagonal iz enega oglišča večkotnika? Koliko diagonal lahko narišeš iz enega oglišča v dvajsetkotniku?

V večkotnike v prikazu na levi sedaj vriši vse možne diagonale. Preštej število vseh diagonal, vpiši številke. Utemelji, zakaj štirikotnik nima štirih diagonal.

$n$ - število oglišč
$3$ $4$ $5$ $6$ $7$
število diagonal 0 2 5
9
14

V poljubnem $n$-kotniku iz vsakega oglišča narišemo $n-3$ diagonal.

Poljuben $n$-kotnik ima natanko $\frac{n(n-3)}{2}$diagonal.

Zgled

Koliko je vseh daljic, s krajišči v ogliščih $n$-kotnika? Slike riši v zvezek.

Zgled

Samo je sedaj znal izračunati število vseh rokovanj na družinskem srečanju z $32$ udeleženci. Vseh rokovanj je bilo: 496 .
<NAZAJ
>NAPREJ266/540