Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
15.
16.
17.

Nariši poljuben vbočeni večkotnik. V večkotniku nariši vse diagonale. Kaj lahko poveš o legi diagonal?

18.

V poljubnem izbočenem večkotniku nariši točko. Z daljicami jo poveži z vsakim ogliščem večkotnika. Premisli, kako bi utemeljil, da je vsota notranjih kotov enaka $(n-2)\cdot180^{\circ}$?

19.
20.

Utemelji, zakaj ni večkotnika z natanko štirimi diagonalami.

21.

Razmisli in utemelji ali obstaja večkotnik, ki ima enako število stranic in diagonal.

22.

Velikost vsote notranjih kotov v večkotniku s $54$ diagonalami je $1\,800^{\circ}$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ272/540