Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množica točk

Na levi so zapisane izjave o vrednosti spremenljivke $a$. Poveži zapisane izjave s simbolnimi zapisi. Opiši pomen zapisov.

Podmnožico realnih števil lahko predpišemo. Rešitev lahko prikažemo na številski premici. Poglej nekaj primerov. Opiši ugotovitve.

Množico realnih števil, za katera velja pogoj $x < a$, na številski premici prikažemo s poltrakom brez krajišča.

 Množico realnih števil, za katera velja pogoj $x \leq a$, na številski premici prikažemo s poltrakom z vključenim krajiščem. Pri tem je $a$ realno število.

V zvezek na številski premici prikaži rešitev neenačbe $-3\leq x \leq 4$, če je $x$ realno število. Šele nato preveri na spodnjem prikazu.

Množico realnih števil, za katere velja pogoj $a\leq x\leq b$, kjer sta $a$ in $b$ realni števili, prikažemo na številski premici z daljico z vključenimi krajišči.

 

<NAZAJ
>NAPREJ294/540