Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Koordinatni sistem

V zvezek nariši koordinatno mrežo. V koordinatni mreži prikaži točko $A(3,4)$.

Kako bi v koordinatni mreži prikazali točko $B(-2,1)$?

Pravokotni koordinatni sistem v ravnini sestavljata pravokotni številski premici. Presečišče premic imenujemo koordinatno izhodišče. Označimo ga s točko $O(0,0)$. Na obeh premicah označimo enaki enoti. Vodoravno os imenujemo os $x$ ali abscisna os. Navpično os imenujemo os $y$ ali ordinatna os.

Zgled

Poimenuj dele pravokotnega koordinatnega sistema tako, da premakneš zapise v pravokotnike.

Premikaj točko $T$. Opazuj odmik točke $T$ od ordinatne osi in odmik točke od abscisne osi. Kako je določena lega točke $T$?

Lega točke v je v koordinatnem sistemu določena z urejenim parom števil $(x,y)$. Prvo število imenujemo prva koordinata ali abscisa. Drugo število imenujemo druga koordinata ali ordinata.

Zgled

Zapiši koordinate točk.

a) Točka $A$ ima absciso $-2$ in ordinato $7$. $A($ -2 , 7 $)$.
b) Točka $C$ leži na $x$ osi in ima absciso $3$. $C($ 3 , 0 $)$.
c) Točka $D$ ima ordinato $-4$, abscisa pa je za $2$ manjša od ordinate. $D($ -6 , -4 $)$.
<NAZAJ
>NAPREJ295/540