Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
10.

Prestavi točke tako, da bodo prikazale graf obratnega sorazmerja z enačbo $x \cdot y=-2$.

11.

Nariši grafe obratnih sorazmerji.
a) $x \cdot y=1,45$         b) $x \cdot y=-12,23$          c) $x \cdot y=6,1$
Enačbo zapiši v vnosno vrstico. Uporabi decimalno piko.

12.

Kupci so pri velikem povpraševanju pripravljeni za majhne količine razpoložljivega blaga plačati velike zneske.

Ko količina razpoložljivega blaga narašča, cena blaga pada in kupci kupijo večjo količino blaga. To prikazuje krivulja povpraševanja.

a) Razloži, kaj prikazuje krivulja ponudbe. Utemeljitev zapiši v zvezek.

b) Presek krivulje povpraševanja in ponudbe je točka A. Opiši pomen točke A.

13.

Ploščina pravokotnika je $23,15\ \rm{cm^2}$. Nariši graf odvisnosti širine od dolžine pravokotnika. Vpiši enačbo sorazmerja.

<NAZAJ
>NAPREJ348/540