Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računanje in merjenje obsega

Vzemi pet vžigalic in po spodnjem zgledu sestavi čim več različnih likov. Razmisli, kaj imajo skupnega tako sestavljeni liki.

Vsi liki so omejeni s petimi vžigalicami. Skupna dolžina teh vžigalic je enaka obsegu lika.

Obseg lika je enak vsoti dolžin stranic, s katerimi je omejen lik. Obseg označimo s črko $o$.

Zgled

Izračunaj obseg lika. Dolžine stranic so v centimetrih.

Zgled

Izračunaj obsege narisanih likov, če je dolžina stranice kvadratka v mreži $0,5\,{\rm cm}$.

 

Zgled

Dopolni trditve. Števila vpisuj s številkami.

Lik, ki ima vse stranice enako dolge, je enakostranični lik. Znak STOP omejuje 8 skladnih stranic. Dolžina ene stranice je 23 ${\rm cm}$. Obseg prometnega znaka je 184 ${\rm cm} =$ 18,4 ${\rm dm}$. 
<NAZAJ
>NAPREJ502/667