Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Obseg pravokotnika

Iz bucik sestavi pravokotnik. Koničasti deli bucik se ne smejo stikati.

Dopolni besedilo. Števila vpisuj s številkami.

Pravokotnik ima 4 oglišč(a). Pravokotnik ima 4 stranic(e). 

Izberi pravilne trditve, ki veljajo za pravokotnik.

Luka je polagal pravokotnik, kot prikazuje spodnja slika. Kaj predstavlja narisana daljica?

Zgled

Izračunaj obseg tal pravokotne učilnice, ki je dolga $8\,{\rm m}$ in široka $7\,{\rm m}$.

Obseg pravokotnika je vsota dolžin stranic pravokotnika. Obseg lahko zapišemo z obrazcem.

                                        $o = a + b + a + b $            

                                        $o = 2 \cdot a + 2 \cdot b$        

                                        $o = 2 \cdot (a + b)$

<NAZAJ
>NAPREJ503/667