Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Obseg učilnice izmeri s preštevanjem korakov.

a) Ali moraš v ta namen obhoditi vse štiri strani učilnice?

b) Oceni obseg učilnice v metrih. Pomagaj si z oceno dolžine koraka.

Obseg kvadrata

Premikaj točki in nariši vse možne pravokotnike z obsegom $12\,{\rm cm}$. Koliko je vseh možnosti?

Zgled

V zvezek nariši vse pravokotnike z obsegom $24\,{\rm cm}$, ki imajo dolžine stranic v celih centimetrih. Ali je med narisanimi liki kvadrat?

Pravokotnik, ki ima štiri skladne stranice, imenujemo kvadrat.

Luka je tokrat polagal kvadrat, kot prikazuje slika. Kaj ponazarja izrisana daljica?

Obseg kvadrata je enak štirikratniku njegove dolžine.

$o = a + a + a + a$

$o = 4 \cdot a $ 

Zgled

Izračunaj obseg kvadrata, če je stranica dolga $5,6\;{\rm cm}$.

<NAZAJ
>NAPREJ504/667