Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Vsoto ali razliko števil pomnožimo z nekim številom tudi tako, da vsak člen vsote ali razlike pomnožimo s tem številom. Vrednost številskega izraza se ne spremeni. To nam omogoča zakon o razčlenjevanju.

Na terasi imamo pet vrstic ploščic. V vsaki vrstici sta dve ploščici z rožico in sedem ploščic brez rožice. Število vseh ploščic lahko izračunamo na dva različna načina.

1. način: Najprej izračunamo, koliko ploščic je v eni vrstici, nato pa število ploščic v eni vrstici pomnožimo s številom vseh vrstic.

2. način: Najprej izračunamo število vseh ploščic z rožico in število vseh ploščic brez rožice. Nato seštejemo število ploščic z rožico in število ploščic brez rožice. 

Po obeh načinih izračunamo, da je število vseh ploščic $45$.

Zakon o razčlenjevanju uporabljamo pri spretnem računanju na pamet.

Produkt $74 \cdot 8 $ izračunamo tako, da razčlenimo število $74$ na vsoto števil $70$ in $4$ (lahko tudi na pamet) in uporabimo zakon o razčlenjevanju:

$74 \cdot 8 = (70 + 4)\cdot 8 =70\cdot 8 + 4\cdot 8 = 560 + 32 =592$.

Zakon o razčlenjevanju lahko uporabimo tudi v nasprotno smer. Iz razčlenjenega zapisa številskega izraza izpostavimo skupni faktor. Skupni faktor je število, ki je enako  v vsakem izmed faktorjev vsote ali razlike. Poglej primer.

Izberi pravilno enakost.

<NAZAJ
>NAPREJ125/667