Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ulomki z enakimi imenovalci

Na številski premici znamo prikazati naravna števila. Kako prikažemo števila $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$ in $\frac{5}{4}$? Opazuj dogajanje in postopek pojasni sošolcu.

Zapiši v zvezek, kako bi na številski premici prikazali ulomek $\frac{2}{3}$. Nariši.

Ulomek prikažemo na številski premici s točko. Vsako enoto razdelimo na toliko enakih delov, kot je imenovalec ulomka. Števec ulomka določa lego števila. Lego števila ugotovimo s preštevanjem delov. Za ulomek večji od $1$ najprej ugotovimo, med katerima naravnima številoma leži.

Dopolni.

Na številski premici želimo prikazati ulomek $\displaystyle \frac{3}{4}$. Zato enoto razdelimo na 4 enake dele.

Zgled

V zvezek nariši številsko premico in na njej upodobi ulomke: $\displaystyle \frac{2}{3}$, $\displaystyle \frac{4}{3}$, $\displaystyle \frac{8}{3}$ in $\displaystyle \frac{12}{3}$.

Zgled

Enota je razdeljena na $5$ enakih delov. Katerega od ulomkov lahko prikažemo, ne da ponovno razdelimo enoto?

Zgled

V levem stolpcu sta zapisana ulomka, ki ju želimo prikazati na številski premici. V desnem stolpcu pa je zapisano, na koliko enakih delov moramo razdeliti enoto. Poveži ustrezna para.

$\displaystyle \frac{6}{7}$, $\displaystyle \frac{3}{7}$
$7$
$\displaystyle \frac{7}{6}$, $\displaystyle \frac{1}{6}$, $\displaystyle 2 \frac{5}{6}$
$6$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ249/667