Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
12.

Žabica je v izhodišču številske premice. Najprej skoči za $\frac{1}{2}$ enote v desno. Nato skoči za $\frac{1}{4}$ enote v desno. Tretjič skoči za $\frac{1}{8}$ enote v desno. Potem pa skoči še zadnjič. Za koliko bo skočila četrtič, če skoči po enakem pravilu kot v prejšnjih skokih? Na katerem številu se ustavi?

V zvezek nariši številsko premico. Razmisli, koliko $\rm {cm}$ bo dolga enota, da boš na številki premici najpreprosteje prikazal vse štiri skoke žabice? Na številski premici označi, v katero točko je prispela žabica pri vsakem od skokov. Zraven vsake označene točke zapiši, kateri ulomek posamezna točka predstavlja.

13.

Postavi balone na ustrezna mesta na številski premici.

<NAZAJ
>NAPREJ255/667