Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Deljenje z $10^n$

Pri iskanju pravila za deljenje decimalnih števil s potencami števila $10$ si pomagajmo z že izračunanimi zneski za kruh. Vemo že, da če je $2\cdot5=10$, je $10:5=2$. Premisli, kaj se zgodi z decimalno vejico po deljenju števila z $10$, $100$ in $1\,000$.

Decimalno število delimo s potenco števila $10$ tako, da v količniku premaknemo decimalno vejico v levo za toliko mest, kot je ničel v desetiški potenci. Po potrebi zapišemo ničle na mesta desetiških enot.

Zgled

Število $1999,6$ deli z $10$, $100$ in $1\,000$.

Najprej oceni količnike na celi približek.

$1999,6\doteq$ 2000 2000 $:10=$ 200
2000 $:100=$ 20           2000 $:1000=$ 2

Zgled

Deli. Pravilno poveži.

<NAZAJ
>NAPREJ414/667